Mida

Cursos

 ITINERARIS FORMATIUS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 2013-2014 

Aquesta és la llista de cursos atorgats pel Servei d'Ocupació de Catalunya: 

 • Repoblacions forestals i tractaments silvícoles (Certificat professional, 510 h)
 • Activitats auxiliars en conservació i millora de forests (Certificat professional, 290 h)
 • Organització i gestió de magatzem (Certificat professional, 400 h)
 • Gestió administrativa i financera del comerç internacional (Certificat professional, 680 h)
 • Activitats auxiliars de comerç (Certificat professional, 290 h)
 • Gestió de trucades de teleassistència (Certificat professional, 330 h)
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (2) (Certificat professional, 470 h)
 • Anglès financer (Sense Certificat professional, 215 h)
 • Anglès: atenció al públic (Sense Certificat professional, 280 h)
 • Anglès: gestió comercial (Sense Certificat professional, 280 h)
 • Manteniment d’instal·lacions automatitzades controlades per autòmats programables (Sense Certificat professional, 400 h)

Fes click aquí per a fer la PREINSCRIPCIÓ als cursos del llistat anterior

(NOTA: Aquests cursos estan dirigits a persones aturades per a ampliar els seus coneixements en diferents especialitats professionals i així tenir més opcions a l'hora de trobar feina.
És important recordar que per poder participar en aquests cursos cal que et donis d’alta a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OTG) com a demandant d’ocupació i amb el segell actualitzat.)

   

                  

 
En cas de no estar obertes les preinscripcions, adreceu-vos a EMFO per a comunicar que esteu interessats en aquests cursos i demanar més informació.

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES 2013-2014

L'objectiu d'aquest progama és afavorir la inserció laboral dels joves mitjançant la formació i la contractació d'un mínim de 6 mesos.
 
Requisits:
 • Tenir entre 18 i 30 anys.
 • Estar desocupats i inscrits a l’Oficina de Treball com a DONO (Demandants d’Ocupació No Ocupats).
 • Tenir el graduat en ESO o Batxillerat i no haver seguit estudiant, o CFGM i voler canviar de professió.
 
Programa:  
 
La durada del programa és des de 300 hores, entre febrer de 2014 fins a març de 2015. Inclou orientació, tutoria i acompanyament dels joves, formació i experiència professional en les següents especialitats forrmatives:
 • Activitats administratives en la relació amb el client
 • Hosteleria (Cambrer/a - Cuiner/a)

Les persones interessades poden trucar o venir a EMFO i preguntar pel programa Fem Ocupació per a Joves (Telf. 93 570 51 60) 

(NOTA: Aquests cursos estan dirigits a persones aturades per a ampliar els seus coneixements en diferents especialitats professionals i així tenir més opcions a l'hora de trobar feina. És important recordar que per poder participar en aquests cursos cal que et donis d’alta a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OTG) com a demandant d’ocupació i amb el segell actualitzat.)

   

                  


JOVES PER L'OCUPACIÓ 2013-2014

L’objectiu d’aquest programa és construir una trajectòria professional i formativa pels joves que no tenen l'ESO.

Requisits:

 • Tenir entre 16 i 25 anys a l’inici del programa. 
 • Estar desocupats i inscrits a l’Oficina de Treball com a DONO (Demandants d’Ocupació No Ocupats).
 • A partir de 18 anys, NO tenir l’ESO. Entre 16 i 17 anys amb ESO o sense.

Programa: 

El programa, d'inici immediat, té una durada de 16 mesos (fins abril 2015). Els joves cursaran l’ESO a través de la IOC o Escola Adults i paral·lelament faran una formació professionalitzadora de 350 hores en una d’aquestes especialitats:

 • Perruqueria i Estètica
 • Electricitat
 • Cuina i Servei de Restauració
 • Comerç i Magatzem
La formació inclou un període de pràctiques en empreses del sector.
 
Les persones interessades poden trucar o venir a EMFO i preguntar pel programa Joves per l'Ocupació (Telf. 93 570 51 60)

(NOTA: Aquests cursos estan dirigits a persones aturades per a ampliar els seus coneixements en diferents especialitats professionals i així tenir més opcions a l'hora de trobar feina. És important recordar que per poder participar en aquests cursos cal que et donis d’alta a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OTG) com a demandant d’ocupació i amb el segell actualitzat.)

   

                  


FORMA I INSEREIX 2013: ACTIVITATS DE VENDA  

Destinataris: 
Persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).   Es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació que compleixin les característiques següents:

 • Joves menors de 30 anys. 
 • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de llarga durada).
 • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.

Requisits d'accés:

 • Estar inscrit com a Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO) un mínim de tres mesos durant el darrer any. 
 • Complir els requisits d'accés per a un certificat de professionalitat de nivell 2 (ESO, FPI, 2n de BUP o similar).
 • Tenir un bon nivell de lectoescriptura en castellà i/o català que permeti seguir el curs sense dificultats:
 
Continguts:
 • Formació complementària
 • Operacions de venda.
 • Operacions auxiliars a la venda.
 • Informació  atenció al client/consumidor/usuari.
 • Anglès professional per a activitats comercials.
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Activitats de venda.
Durada:
610 hores.
Inclou 80 hores de pràctiques en empresa.
 
Sortides professionals:
 • Caixer/a de comerç.
 • Dependent de comerç.
 • Venedor/a.
 • Promotor/a comercial.
 • Operador de contac-center
 • Teleoperadors/es (call-center).
 • Televenedor/a.
 • Operador/a de venda en comerç electrònic.
 • Tècnic/a de informació i atenció al client.

Fes click aquí per a fer la PREINSCRIPCIÓ als cursos del llistat anterior

(NOTA: Aquests cursos estan dirigits a persones aturades per a ampliar els seus coneixements en diferents especialitats professionals i així tenir més opcions a l'hora de trobar feina. És important recordar que per poder participar en aquests cursos cal que et donis d’alta a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OTG) com a demandant d’ocupació i amb el segell actualitzat.)

   

                  

En cas de no estar obertes les preinscripcions, adreceu-vos a EMFO per a comunicar que esteu interessats en aquests cursos i demanar més informació.

 

 
 
 

Àrea privada